I choose conciously - Erasmus + Project

+48 511 031 913 kontakt@eduexpert.eu

O projekcie

Dzisiejszy rynek pracy wymaga od młodych ludzi coraz więcej, liczą się nie tylko kwalifikacje zawodowe, ale także wiedza ogólna, a przede wszystkim umiejętność uczenia się.
Młodzieży szkolnej potrzebna jest więc wiedza, która pozwoli im podjąć właściwe decyzje dotyczące dalszego kształcenia, przygotuje młodych ludzi do rozwijania kompetencji kluczowych, rozpoznania własnych potrzeb, umiejętności oraz możliwości jakie daje współczesny system edukacji, pomoże w kształtowaniu umiejętności rozpoznawania zasobów osobistych i wykorzystywanie ich w budowaniu własnej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Zaangażowanie partnerów międzynarodowych z Wielkiej Brytanii i Włoch pozwoli na opracowanie produktów, które będą użyteczne dla odbiorców bez względu na miejsce zamieszkania, co przy dzisiejszej mobilności edukacyjnej i zawodowej ma ogromne znaczenie.

Projekt „Wybieram świadomie – nowatorskie narzędzia budowania ścieżki kariery” to innowacyjna inicjatywa mająca na celu jest wypracowanie uniwersalnych wielojęzycznych narzędzi i materiałów, które w sposób bezpośredni przyczynią się do zwiększenia poziomu świadomości młodzieży szkolnej w zakresie rozwoju poszczególnych obszarów kompetencji kluczowych, istotnych z punktu widzenia rynku pracy.

Kompetencje kluczowe niezbędne są do samorealizacji i rozwoju osobistego, a także integracji społecznej i zdobycia zatrudnienia.

Wyróżniamy 8 kompetencji kluczowych:

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym
2. Porozumiewanie się w językach obcych
3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne
4. Kompetencje informatyczne
5. Umiejętność uczenia Się
6. Kompetencje społeczne i obywatelskie
7. Inicjatywność i przedsiębiorczość
8. Świadomość i ekspresja kulturowa

Jak powiedział Peter Druker:

„Nadchodzący czas, to czas umysłowego pracownika, który oprócz formalnego wykształcenia posiada umiejętność praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się.”

Warto więc przygotować młodzież na wyzwania współczesnego świata rozwijając ich kompetencje kluczowe.