I choose conciously - Erasmus + Project

+48 511 031 913 kontakt@eduexpert.eu

Do pobrania

Scenariusze do pobrania poniżej dedykowane są nauczycielom i pokazują w jaki sposób można kreatywnie i innowacyjnie przeprowadzić zajęcia o procentach, bryłach, pisaniu, ekologii, funkcjach i roślinach. Scenariusze oparte są na metodzie projektu edukacyjnego. Już sama specyfika tej metody sprawia, że realizacja dowolnie wybranego scenariusza rozwija umiejętności uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie oraz inicjatywność i przedsiębiorczość uczniów. Zaliczają się one do 8 kluczowych kompetencji, których ciągłe rozwijanie jest niezbędne do samorealizacji, rozwoju osobistego, życia osobistego i zawodowego. Są one niezwykle istotne z punktu widzenia współczesnego europejskiego rynku pracy.

Do pobrania jest 6 scenariuszy. Każdy z nich dostępny jest w trzech językach: języku polskim, angielskim i włoskim. Wszystkie scenariusze są idealnym narzędziem wspierającym pracę nad i rozwijanie 8 kluczowych kompetencji, do których zalicza się:

 1. Porozumiewanie się w języku ojczystym
 2. Porozumiewanie się w językach obcych
 3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
 4. Kompetencje informatyczne
 5. Umiejętność uczenia się
 6. Kompetencje społeczne i obywatelskie
 7. Inicjatywność i przedsiębiorczość
 8. Świadomość i ekspresja kulturalna

Tematyka każdego z 6 scenariuszy nie jest przypadkowa: łączy się ona z wybranymi zawodami przedstawionymi w projekcie Wybieram Świadomie” i jest uzupełnieniem materiałów na stronie internetowej projektu.

Poniżej znajdziecie Państwo propozycje odnośnie tego, które scenariusze można wykorzystać podczas pracy z materiałem dedykowanym danemu zawodowi w projekcie „Wybieram świadomie”.

Zawód programisty – scenariusze „Procenty”, „Bryły” i „Funkcje”. W zawodzie programisty dokładność i precyzja jest niezwykle istotna, podobnie jak w matematyce. Nie mniej ważna jest umiejętność wizualizacji przestrzennej i logiczne myślenie.

Zawód księgowego – scenariusze „Procenty”, „Funkcje”. W zawodzie księgowego dokładność i precyzja jest niezwykle istotna, podobnie jak w matematyce.

Zawód event managera – scenariusze „Procenty”, „Funkcje”, „Napisz mnie”, „Ekologia”. Zawód event managera w sposób oczywisty wiąże się z pisaniem i tworzeniem. Przydatne mogą okazać się również umiejętności związane z opracowywaniem np., statystyk i danych liczbowych. Scenariusz „Ekologia” związany jest z ochroną środowiska, którą można w logiczny sposób połączyć z zawodem event managera. Eventy związane z ochroną środowiska stały się w ostatnich latach bardzo popularne, a jej promowanie jest niezwykle ważne we współczesnych czasach.

Zawód inżyniera środowiska – scenariusze „Procenty”, „Bryły”, Funkcje”, „Napisz mnie”, „Ekologia, „Rośliny”. Zawód inżyniera środowiska najściślej łączy się z tematem ekologii i roślin. Nie oznacza to jednak, że scenariuszy typowo matematycznych nie można wykorzystać przy temacie inżyniera środowiska. Wykonywanie statystek czy obliczeń związanych z np., ilością zanieczyszczeń w powietrze, czy składem chemicznych substancji szkodliwych nie jest obce inżynierom środowiska. Umiejętność wizualizacji przestrzennej również jest pomocna, np. przy projektowaniu wszelkich instalacji.

Więcej informacji o kluczowych kompetencjach, będące wymogami współczesnego europejskiego rynku pracy, można znaleźć tutaj:

 1. mlodziez.org.pl/program/youthpass/kompetencje-kluczowe.html
 2. praca.pl/poradniki/rynek-pracy/profil-europejskiego-pracownika,czyli-kluczowe-kompetencje-wg-unii-europejskiej_pr-88.html
 3. e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/841

Scenariusze

Scenariusze w języku angielskim

Scenariusze w języku polskim