I choose conciously - Erasmus + Project

+48 511 031 913 kontakt@eduexpert.eu

Testowanie cyfrowych materiałów interaktywnych

Szanowni Państwo,

We wrześniu ubiegłego roku, w każdym z krajów partnerstwa zostały wybrane grupy młodzieży, które przez dwa miesiące testowały cyfrowe materiały interaktywne. Następnie przeprowadziliśmy wywiady z dyrektorami i nauczycielami oraz młodzieżą, dotyczące każdego z wypracowanych materiałów. Rezultatem tych działań były przygotowanie do końca marca br. zbiorcza analiza i rekomendacje odnoszące się do korekty opracowanych materiałów. Materiały były walidowane w placówkach współpracujących z młodzieżą i z samą młodzieżą w wieku 15-18 lat.

Grupa testujące w poszczególnych krajach:

  • Polska – szkoły ponadgimnazjalne (licea ogólnokształcące, technika zawodowe, specjalna szkoła zawodowa), młodzież w wieku 15-18 lat, w tym młodzież z niepełnosprawnościami;
  • Wielka Brytania – ze względu na nowe regulacje prawne w Wielkiej Brytanii zamiast szkół materiały były walidowane w placówkach współpracujących z młodzieżą i z samą młodzieżą w wieku 15-18 lat;
  • Włochy – szkoły dla uczniów w wieku 11-18 lat.

W procesie walidacji wzięło udział 362 młodych ludzi z 3 krajów Partnerstwa:

  • Polska 102 osoby,
  • Wielka Brytania 129 osób,
  • Włochy 131 osób.

Ocena rezultatów projektu uczennic z Włoch – Prezentacja przygotowana przez Gulię i Alessię

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *